Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireylerle İletişim

Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur.

Otizm, asperger sendromu, atipik otizm, rett sendromu en sık rastlanan yaygının gelişimsel bozukluklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireylerle İletişimi Kolaylaştırmak İçin;

  • Fikirleri sıklıkla özetleyip, sözel ifadeleri basitleştirin.
  • Yapılacak çalışmayı adım adım açıklayın, çalışma boyunca uyulması gereken kuralları kesin olarak belirtin,
  • Kişinin düzeyini tespit edip, beklentileri bireyin yeterliliklerine göre belirleyin,
  • Kişilere hızlı olmaları için baskı yapmayın, bununla birlikte dikkatlerini çalışmalara yönlendirmeleri için yardımcı olun,
  • Motive edin.
  • Sabırlı olun.
  • Özellikle otistik bireyleri, karşılaşacakları değişikliklere karşı hazırlayın.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu