Gizlilik Politikası

Omuz Omuza Engelsiz İnsan Kaynakları Gizlilik Politikası

Gizlilik Bildirimi

Bu gizlilik bildirimi, Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır) tarafından toplanan kişisel veriler hakkında, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) hükümleri de dahil olmak üzere kanunların gerektirdiği şekilde bir mutabakat çerçevesi sunar.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu, İstanbul/Türkiye şehrinde şirket merkezi bulunan Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’dir.

Toplanan kişisel verileri Veri Sorumlusu denetleyecek ve işleyecektir.  Ayrıca, kişisel verileri Veri Sorumlusunun iştirakleri işleyebilir veya Veri Sorumlusu ile iştirakleri birlikte denetleyebilir. 

Bu gizlilik bildirimi, (1) çalışan adaylarımız ve kariyer hizmetlerimizin alıcıları, 2) işten çıkarma veya kariyer dönüşüm hizmetleri sunduğumuz bireyler veya müşterilerimizden biri için temin ettiğimiz veya görevlendirdiğimiz iş ortaklarımız, (3) burada belirtilen internet sitelerinin ve uygulamaların kullanıcıları ("Siteler") ve (4) iş ortaklarımız, müşterilerimiz ile satıcılarımızın temsilcileri için geçerlidir. Bu gizlilik bildirimi, merkezimizde ve Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından istihdam edilen, doğrudan Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi için çalışan ve bir Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi müşterisiyle doğrudan çalışmayan personel için geçerli değildir.

Gizlilik bildirimi, topladığımız kişisel verilerin veya kişisel bilgilerin türlerini, bu bilgileri nasıl kullandığımızı, topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi ve koruduğumuzu, ne süreliğine sakladığımızı, kiminle paylaştığımızı, kime transfer ettiğimizi ve bireylerin kişisel bilgilerini kullanmamız konusunda faydalanabileceği hakları tanımlamaktadır. Ayrıca, gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de tanımlar. Gizlilik uygulamalarımız, yerel uygulamaları ve yasal gereklilikleri yansıtacak şekilde, faal olduğumuz bölgelerde farklılık gösterebilir ve yerel internet sitelerine giderek belirli yerel terimleri görüntüleyebilirsiniz.

Topladığımız Bilgiler

Sizin hakkınızda, Sitelerimiz ve sosyal medya kanalları, etkinliklerimiz, telefon ve faks, iş başvuruları ve yüz yüze işe alımlar aracılığı gibi ya da müşterilerimiz ve satıcılarımızla olan etkileşimlerimizle bağlantılı çeşitli yollarla kişisel veriler toplayabiliriz. İlişkimizin niteliğine bağlı olarak toplayabileceğimiz kişisel veriler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (yerel yasaların izin verdiği şekilde) şunlar bulunmaktadır:

 • İletişim bilgileri (isim, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi); 
 • Sitelerimize kaydolduğunuzda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre; 
 • İletişime geçmemizi istediğiniz arkadaşlarınız veya diğer kişilerle ilgili bize sunduğunuz bilgiler. (Sorumlu, karşıdaki kişinin önceden böyle bir iletişim için yetki verdiğini varsayar); ve anketler ya da
 • Sitelerimizde bulunan "Bizimle İletişime Geçin" özelliği aracılığıyla bize sunabileceğiniz diğer bilgiler.

Ayrıca, bir Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi proje çalışanı ya da aday olmanız, bir iş başvurusunda bulunmanız ya da bir iş başvurusunda bulunmak üzere bir hesap açmanız durumunda, yerel yasaların izin verdiği şekilde, aşağıdaki türden kişisel verileri toplayabiliriz:

 • İş ve eğitim geçmişi;
 • Dil yeterlilikleri ve işle ilgili diğer vasıflar;
 • Sosyal Güvenlik numarası, devlet tarafından verilmiş kimlik numarası;
 • Doğum tarihi;
 • Cinsiyet;
 • Banka hesap bilgileri;
 • Vatandaşlık ve çalışma izni durumu;
 • Yan yardım bilgileri;
 • Vergiyle ilgili bilgiler;
 • Referansların sağladığı bilgiler ve
 • Özgeçmişinizde yer alan bilgiler, kariyerinizdeki ilgi alanları hakkında sunduğunuz bilgiler ve işe giriş için gerekli niteliklerinizle ilgili diğer bilgiler.
 • Ve kanunların gerektirdiği durumlarda tarafınızdan sağlanan açık rıza:
 • Engellilik durumu ve sağlıkla ilgili bilgiler;
 • Uyuşturucu testi sonuçları, sabıka ve diğer sicil kayıtlar
 • Bunların yanı sıra, acil durumda ulaşılması gereken kişilerle ilgili bilgiler gibi diğer bireyler hakkında bize sunduğunuz bilgileri de toplayabiliriz.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz

Sorumlu, toplanan verileri, yerel yasaların izin verdiği şekilde aşağıdaki amaçlarla toplar ve kullanır:

 • İş gücü çözümleri sunmak ve çalışmak üzere insanlar arasında bağlantı kurmak;
 • Çevrim içi hesaplar oluşturmak ve yönetmek;
 • Ödeme işlemleri gerçekleştirmek;
 • Müşteri ve satıcı ilişkilerimizi yönetmek;
 • Kanunların izin verdiği ve Veri Sorumlusunun ilettiği Çerez ve Reklam Bildirimi ile (referans olarak buraya dahil edilmiştir) uyumlu olduğu durumlarda, promosyon materyalleri ve açık pozisyonlarla ilgili uyarı mesajları göndermek ve diğer iletişim faaliyetleri yürütmek;
 • Yasaların izin verdiği durumlarda, özel etkinlikler, tanıtımlar, programlar, teklifler, anketler, yarışmalar ve pazar araştırmaları hakkında iletişim kurmak ve bunlara katılımları yönetmek;
 • Bireylerin sorularına ve taleplerine yanıt vermek;
 • İşimizi yönetmek, değerlendirmek ve geliştirmek (hizmetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek, analiz etmek ve ilerletmek; iletişimlerimizi yönetmek, veri çözümlemeleri gerçekleştirmek ve muhasebe, denetleme ve diğer şirket içi işlevleri gerçekleştirmek de dahil);
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı etkinlikler, talepler ve diğer yükümlülüklere karşı korumak, bunları belirlemek ve önlemek ve
 • Geçerli yasal gereklilikler, ilgili sektör standartları, sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve politikalarımıza uymak ve bunları uygulamak.

Tüm işlemler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi kategori içerisinde sayılabilecek uygun yasal gerekçelere dayanarak gerçekleştirilecektir:

 • Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, veri sahibinin rızası veya açık rızası; 
 • Yasal veya sözleşmeye bağlanmış bir zorunluluk veya bir sözleşmeye girmek için gereken zorunluluğa uygun olmamızı sağlamak [örn. Ücretlerinizin ve vergilerinizin ödenmesini sağlamak için kişisel verilerinizin işlenmesi.]
 • Veri Sorumlusunun meşru menfaati için esastır ve gereklidir. [örn. Kullanıcının sunulacak hizmetlerle sağlanacak internet sitesine erişmesine izin vermek]. Bu ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bilgiyi ne zaman bu şekilde işlediğimizi öğrenmek için burayı tıklayın.

Yukarıda belirtilen etkinliklere ilave olarak, bir iş ortağı ya da çalışan adayı olmanız ve bir iş başvurusunda bulunmanız ya da bir iş başvurusunda bulunmak üzere bir hesap açmanız durumunda, yerel kanunların izin verdiği ölçüde, bu gizlilik bildiriminde açıklanan bilgileri, şu etkinlikleri gerçekleştirmek için kullanıyoruz:

 • Size iş imkanları sunmak;
 • Size, sosyal yardım programları, maaş bordrosu, performans yönetimi ve disiplin faaliyetlerinin idaresi de dahil olmak üzere İK hizmetleri sunmak;
 • Size eğitim, kariyer danışmanlığı ve kariyer geçiş hizmetleri gibi ilave hizmetler sunmak;
 • Bir çalışan adayı olarak uygunluğunuzu ve iş pozisyonuyla ilgili niteliklerinizi değerlendirmek;
 • Ve (i) çalışan adayı ve iş ortakları tabanımızı analiz etmek; (ii) işle bağlantılı becerilere puan vermek de dahil bireysel performans ve yeterlilikleri değerlendirmek; (iii) beceri noksanlarını belirlemek; (iv) bireyleri potansiyel fırsatlarla eşleştirmek üzere bilgileri kullanmak ve (v) kanal verilerini (işe alım uygulamaları eğilimleri) analiz etmek gibi veri çözümlemeleri gerçekleştirmek.
 • Ayrıca bilgileri, toplamasından önce veya toplama sırasında özel bildirimde bulunmak kaydıyla diğer şekillerde de kullanabiliriz. 

Meşru Menfaat

Veri Sorumlusu, kişisel verileri belirli meşru iş amaçları için işleyebilir. Bu amaçlar şunlardır:

 • Sürecin hizmetlerimizi veya iletişimimizi, müşterilerimizin, adaylarımızın ve iş ortaklarımızın yararına geliştirmemize, değiştirmemize, kişiselleştirmemize veya başka şekilde geliştirmemize olanak tanıdığı durumlarda;
 • Yolsuzluğu tanımlamak ve önlemek üzere;
 • Ağımızın ve bilgi sistemlerimizin güvenliğini arttırmak;
 • İnsanların internet sitelerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamak;
 • Doğrudan pazarlama amaçları için;
 • Size ilgilendiğinizi düşündüğümüz posta iletişimini sağlamak;
 • Tanıtım kampanyalarının ve reklamların etkinliğini belirlemek

Verileri bu amaçlar için işlediğimiz her durumda haklarınızı en yüksek saygıyla göz önüne bulunduracak ve bu hakları hesaba katacağız. Bu tür işleme faaliyetlerine itiraz hakkınız vardır ve itiraz etmek isterseniz lütfen buraya tıklayın. Bu itiraz hakkınızı kullanırsanız, sizin faydanıza olacak hizmetleri yürütme ve sunma konusundaki yeterliliğimize etki etmiş olabileceğinizi lütfen aklınızda bulundurun.

Kişisel Bilgileri Nasıl İşliyor ve Koruyoruz

Kişisel verilerin gereken daha uzun saklanmaması için, topladığımız kişisel verileri, yukarıda tanımlanan amaçlar için ve belirli bir süre dahilinde, otomatik araçlar aracılığıyla, şirket içi veri saklama politikamıza uygun olarak işleriz.

Sunduğunuz kişisel verilerin kazaen, yasa dışı ya da yetkisiz tahribata, kaybolmaya, değiştirmeye, erişime, ifşaya veya kullanıma karşı korumak üzere tasarlanmış idari, teknik ve fiziksel korumalar sağlıyoruz. Kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini uygun şekilde sağlamak için, aşağıdaki güvenlik önlemlerine başvuruyoruz:

 • Aktarımlarda verilerin şifrelenmesi;
 • Güçlü kullanıcı doğrulama denetimleri;
 • Sağlamlaştırılmış ağ altyapısı;
 • Ağ izleme çözümleri;

Topladığımız Verileri Ne Süreliğine Saklıyoruz

Topladığımız kişisel verileri, veri konularının tanımlanmasına yetecek kadar bir süre için ve verinin toplanma amacı veya ileride hangi verilerin işleneceği doğrultusunda sistemlerimizde saklıyoruz.

Bu süreyi belirlerken şunları hesaba katıyoruz:

 • Kullanıcıyla birlikte saptanan hizmetleri sunmak için toplanan kişisel verilerin saklanmasının gerekliliği; 
 •  Veri Sorumlusunun meşru menfaatini amaçlarda açıklandığı şekilde korumak için;
 • Belirli dönemler için işleme ve ilgili depolamayı gerekli kılan belirli yasal yükümlülüklerin varlığı;
 • Kanun ile belirlenen min. sürelere uyum.​

Paylaştığımız Bilgiler

Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verileri, bu gizlilik bildiriminde ya da belirli etkinliklere bağlı olarak sunulan ayrı bildirimlerde açıklanan durumlar haricinde ifşa etmemekteyiz. Talimatlarımızı temel alarak adımıza hizmetler sunan satıcılarla kişisel verileri paylaşabiliriz. Bu satıcıları, bizim adımıza hizmetler sunmak ya da yasal zorunluluklara uymak için gerekli olan durumlar haricinde bilgileri kullanmaları veya açıklamaları için yetkilendirmemekteyiz. Kişisel verilerinizi, (i) iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimizle; (ii) bir çalışan adayı olmanız durumunda, olası iş imkanları bulunabilen ya da çalışan adaylarımıza iş vermekle ilgilenen müşterilerle; ve (iii) size iş bulmak üzere, işe yerleştirme danışmanları ve taşeronlar gibi çalıştığımız diğer taraflarla paylaşabiliriz.

Ayrıca, hakkınızdaki kişisel verileri (i) kanunlar ya da yasal süreçler bunu gerektirdiğinde; (ii) yasal bir ifşa talebine dayanarak yasa koruyuculara veya diğer devlet makamlarına; ve (iii) fiziki zarar ya da mali kayıpları engellemek üzere veya şüpheli ya da fiili dolandırıcılık veya yasa dışı etkinlik soruşturmalarına bağlı olarak bir açıklamanın gerekli ya da uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde açıklayabiliriz. İşimizin ya da varlıklarımızın tümünü veya bir kısmını satmamız ya da devretmemiz durumunda (yeniden yapılanma, fesih ya da tasfiye dahil), elimizdeki kişisel verilerinizi devretme hakkını saklı tutarız.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel verileri, bu bilgilerin aslen toplandığı ülkelerin dışındaki ülkelere de aktarabiliriz. Bu ülkeler, esas olarak bilgileri sunduğunuz ülkeyle aynı kişisel verilerin korunması kanunlarına sahip olmayabilir. Bilgilerinizi başka ülkelere aktardığımızda, elinizdeki gizlilik bildiriminde açıklanan şekilde bu verileri koruyacağız ve bu tür aktarımlar yürürlükteki yasalara uygun olacaktır.

Sizinle ilgili kişisel verileri aktardığımız ülkeler şunlar olabilir:

 • Avrupa Birliği içinde
 • Avrupa Birliği dışında

Avrupa Birliği içerisindeki kişisel verilerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarımını yaptığımızda, bu aktarım aşağıdaki hususlar temelinde gerçekleştirilir: 

 • Avrupa Komisyonu tarafından verilen uygunluk kararı;
 • Uygunluk kararının olmadığı durumlarda izin verilen diğer yasal dayanaklar (a) kamu makamları veya organları arasında yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir araçlar; (b) bağlayıcı şirket kuralları; (c) Komisyon tarafından benimsenen standart veri koruma hükümleri (eski adıyla Model Hükümler), vb. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, bir veri sahibi, GDPR'nin 15 ila 22. Maddeleri uyarınca aşağıdaki özel haklara sahiptir:

 • Erişim hakkı: Veri sahibi, kişisel bilgilerinin yasaya uygun olarak işlendiğini doğrulamak için kişisel verilerine erişme hakkına sahiptir.
 • Düzeltme hakkı: Veri sahibi, hakkındaki bilgilerin doğruluğunu korumak ve veri işleme sürecinde doğru bilgilerin yer alması için, kendisi hakkında tutulan eksik ya da yanlış bir verinin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Silme hakkı: Veri sahibi, Veri Sorumlusunun kendisiyle ilgili bilgileri silmesini ve bu verileri artık işlememesini talep etme hakkına sahiptir.
 • İşlemenin sınırlandırılması hakkı: Veri sahibi, Veri Sorumlusunun kendisiyle ilgili verilerin işlenmesinin sınırlandırmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Veri sahibinin veri taşınabilirliğini talep etme hakkı vardır; bu, veri sahibinin verilerini yapılandırılmış bir şekilde ve yaygın olarak kullanılan bir formatta ilk başta sunulan halleriyle alabileceği veya veri sahibinin verilerinin bir başka Veri Sorumlusuna aktarılmasını talep edebileceği anlamına gelir.
 • İtiraz hakkı: Veri Sorumlusuna kişisel veri sağlayan veri sahibi, kendi kararını gerekçelendirmek zorunda kalmadan, GDPR kapsamında belirlenen bir dizi gerekçeyle verilerinin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Otomatik bireysel karar verme sürecine tabi olmama hakkı: Veri sahibi, profil oluşturma da dahil olmak üzere ve bu profil oluşturmanın kendisiyle ilgili yasal bir etki yarattığı ya da kendisini benzer şekilde kayda değer bir şekilde etkilediği durumda, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara bağlı olmamama hakkına sahiptir.
 • Denetleyici yetkiliyle şikayette bulunma hakkı: Her veri sahibinin, özellikle AB Üye Devletindeki sürekli ikametgahında, iş yerinde ya da veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinde, GDPR'nin ihlal edildiğini düşündüğü yerde, denetleyici yetkiliyle şikayette bulunma hakkı vardır.

Veri işlemenin GDPR'nin 7. maddesi uyarınca rızaya bağlı olduğu her zaman, veri sahibi bu onayı istediği zaman geri çekebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz bölümüne bakınız. 

Gizlilik Bildirim Güncellemelerimiz

Bu gizlilik bildirimi (ve herhangi diğer ekler) gizlilik uygulamalarımızdaki ve yasal güncellemelerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde periyodik olarak güncellenebilir. Önemli değişikliler için, Sitelerimizde, her Bildirimin en üstünde en son güncellendiği tarihi belirten göze çarpan bir bildirim yayınlayarak sizleri bilgilendireceğiz.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

Bu gizlilik bildirimi hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese yazınız:

Özgül Topkan Koruyan

Veri Gizliliği sorumlusu

Mutlu İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Emniyet Evler Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Plaza No:1/1/1B01 Kağıthane / İSTANBUL

E-posta: info@omuzomuza.com.tr

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu