Kapsayıcılık & Farkındalık Uygulamaları

Engelli İstihdamında Kapsayıcılık & Farkındalık Uygulamaları Danışmanlığı

Sosyal ve ekonomik anlamda gelişmiş bir toplum olabilmemiz için tüm dezavantajlı bireylerin de maksimum düzeyde çalışma hayatına ve sosyal hayata katılmaları gerekiyor. Bir engelli birey ne kadar aktif çalışma hayatının içinde olursa kendini sosyal ve ekonomik anlamda o kadar geliştirir ve kendi kişisel gelişimini sağlayabilir. Ayrıca engelli bireyin ailesi ve yakın çevresi de bundan pozitif olarak etkilenecektir. Bir engelli bireyi istihdam ederek sadece onun hayatına değil, bir ailenin hayatına da sihirli bir dokunuş yapmış olursunuz.  Bu güzel döngüyü sağlamak ise sadece devletin sorumluluğu değildir. Bu, toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren toplumsal bir sorumluluktur.

İşveren şirketlerin de bu sorumluluğu gerçekleştirmeye katkısı oldukça büyüktür. Her şirketin kendi yapıları içinde engelli bireylerle ilgili oluşturacakları kapsayıcı ve benimseyici insan kaynakları politikaları oluşturması ve bunları gerçekten uygulaması başta kendileri olmak üzere çok şeyi geliştirir ve değiştirir.  

İşverenin engelli bireylere kariyer yolunda fırsat eşitliği sağlaması, diğer şirket çalışanlarının ve tüm yöneticilerin engelli bireylerle çalışma becerilerini geliştirmesi, çalışma ortamını ve fiziki koşullarını engelli bireylere uygun olarak düzenlemesi, mümkün olan her fırsatta engellilikle ilgili çeşitli farkındalık uygulamaları yapılması hem toplumsal açıdan hem de şirketin kendi gelişimi açısından son derece önemlidir. Engellilik konusunda farkındalığı yüksek, kapsayıcı ve benimseyici politikalar izleyen şirketlerde takım çalışması yüksek oranda gelişir ve buna bağlı olarak çalışan bağlılığı da artar. Bu da bir işverenin marka değerini yükselten en önemli değerlerden biridir.

Omuz Omuza Engelsiz İnsan Kaynakları, engelli bireylerle ilgili kapsayıcılık ve farkındalık çalışmaları yapmak isteyen tüm işverenlerle omuz omuza çalışarak bu konuda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu