Seçme & Yerleştirme

Seçme & Yerleştirme Danışmanlığı

Dezavantajlı bireylerin en verimli şekilde istihdam edilebilmeleri için adaylara ve işverenlere en doğru seçenekleri sunuyoruz.  Engelli adaylar ve işverenlerle omuz omuza vererek bambaşka bir işe alım deneyimi sunuyoruz.

  • Engelli istihdamı yapılacak pozisyon ve görev tanımı netleştirilir,
  • Profil tanımı yapılır ve çalışma koşulları belirlenir,
  • Detaylı yüz yüze mülakatlar ile adayın yetkinlik ve tecrübeleri tespit edilir,
  • Engel raporu detaylı olarak incelenir, kanuni gerekliliklere uygunluğunun kontrolü ve engel/yetenek analizi yapılarak adayın verimli çalışma alanları tespit edilir,
  • Aday paylaşımı; detaylı bir değerlendirme raporu hazırlanarak engel raporu ve özgeçmişiyle birlikte işverenle paylaşılır.
  • Yapılacak mülakatların organizasyonu, çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanması, referans kontrolleri, iş teklifinin sunulması, evrak toplama süreci ve adayın işe başlangıcına kadar olan tüm adımlar takip edilerek gerçekleştirilir.
  • İşe başlayan adayların şirkete ve işe adaptasyon süreci takip edilir.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu