Görme Engelli Bireylerle İletişim

Görme engeli, görme fonksiyonunu tamamen ya da kısmen kaybı biçiminde tanımlanabilir. Görme engeli ve görme bozukluklarından söz ederken değişik derecelerden ve çeşitlerden söz etmek mümkündür. Görme engelli kişilerin az bir bölümü, tüm görme yetisini kaybetmiştir. Görme engelli kişilerden söz ederken az görenler (bu kişiler kontakt lens veya gözlük kullanmasına karşın normal bir uzaklıktan gazete, kitap okuyamayan kişilerdir. Bir başka ifade ile normal bir kişinin 21 metreden gördüğünü, az gören kişi 6 metreden ya da daha kısa mesafeden görebilmektedir); tümü ile görmeyen, tünel görüşü olanlar (ışıklı ortamlarda gören, buna karşın ışığın azaldığı ortamlarda görme keskinliği azalan kişiler bu gruba girmekte olup, bu durum çoğunlukla glakom ve retinis pigmentosa gibi hastalıklar nedeni ile gelişmektedir), renk körlüğü olanlar, doğuştan görmesini kaybetmiş kişiler ve sonradan görmesini kaybetmiş gruplardan söz etmek mümkündür.

Görme Engeli Olan Birey İle İletişimi Kolaylaştırmak İçin;

  • Görme engelli bir kişi ile karşılaştığınızda öncelikle kendinizi sesli olarak tanıtın. Görme engelli bir kişinin odasına girdiğinizde ya da ayrılırken mutlaka sesli olarak bildirin.
  • Az gören kişilerin ışığa karşı duyarlıkları ve etkilenmeleri farklı olabilir. Bu nedenle görme engelli bir kişi ile bir görüşme yapılacaksa onun durumdan rahatsız olup olmadığı sorulmalıdır.
  • Görme engelli bir kişiye rehberlik edecekseniz hareketleri algılayabilmesi için onun sizin kolunuza girmesine izin ve önündeki engelleri tarif edin (5 basamak var, kapıya yaklaştık vb.). Şayet siz onun koluna girerseniz bu onun hareketleri hissetmesini zorlaştıracaktır.
  • Görme engelli kişi ile normal bir ses tonu ile ve doğrudan ona yönelik olarak konuşun sesinizi yükseltmeyin ya da tane tane konuşma gibi özel bir düzenleme yapmayın.
  • Görme engelli biri ile tanıştığınızda ona kendinizi tanıştırırken birkaç özel bilgi de verin çünkü bu kişiler çok sayıda insanla tanışmakta ve onları hatırlayabilmek için bazı ipuçlarına ihtiyaç duymaktadırlar.
  • Görme engelli birine bir nesneyi anlatırken şekil renk vb. tanımları kullanmaktan kaçınmayın, bakmak görmek gibi terimleri kullanmaktan kaçınmayın.
  • Görme engelli birine bir şeyi tarif ederken bak orda yerine onun vücudunun yönüne uygun biçimde tarafta (…) nın yanında gibi tanımlayıcı bilgiler vermek gerekir.
  • Görme engelli kişi yeni bir odaya girdiğinde ona odayı tanıtın, bu dokunarak da olabilir. Odanın sağından başlayarak odadaki mobilyalar, duruş yerleri birbirlerine karşı konumları vb.
  • Görme engelli kişi ile konuşurken o sizinle göz kontağı kuramayacaktır. Buna karşın ona yönelik konuşmayı ona dönerek konuşmayı ihmal etmeyin.
  • Görme engelli kişinin sürekli kullandığı mekanlarda kendisine zarar verebilecek araç-gereçler yeniden düzenlenmelidir.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu