İşveren Eğitimleri

1- Engelli Aday Seçme & Yerleştirme Eğitimi 

“Buzdağının Altındaki Yetenekleri Keşfedin!”

Milyonlarca insan, binlerce farklı sebepten dolayı dezavantajlı durumda. Dikkat sürelerinden fiziksel yetersizliklere kadar uzmanlık gerektiren birçok sebep, engelli istihdamını, ancak özel olarak ele alındığında anlaşılabilir ve yönetilebilir bir konu haline getiriyor.

Engelli bireylerin işe alım süreci, bir buzdağının sadece görünen kısmını değil, altında görünmeyen yetenekleri de keşfetmenizi gerektiriyor. Özenle ele alınması gereken, bilinçli uygulamalar yapılarak ve bazı önemli bilgilere sahip olarak yürütülmesi gereken hassas bir işe alım süreci. Bu eğitim programında bir engelli adayın iş tanımının oluşturulmasından işe başlangıcına kadar tüm uygulama adımlarını, öncesinde yapılması gereken hazırlıkları ve sonrasında takip edilmesi gereken tüm konuları öğreneceksiniz. Buzdağının altındaki yetenekleri birlikte keşfedeceğiz !

Katılımcı Kitlesi: İnsan Kaynakları ekipleri ve engelli birey ile mülakat yapacak olan tüm departman yöneticileri.

2- İşyerinde Engelli Bireylerle İletişim ve Farkındalık Eğitimi

Engelli bireylerle iletişim, engellilerle karşılaşmamış çoğu kişi için tedirgin edici, tehdit edici, kaygılandırıcı, baş edilemeyecek bir durum olarak algılanabilmektedir. Bir engelliyi işe alma sürecinde de benzer kaygılar yaşanabilmektedir.

Yanlış bilgiler, olumsuz tutumlar ve deneyim eksikliğinden kaynaklanan bu durum engellilikle ilgili yeterli bilgiye sahip olunursa ve sağduyu ile yaklaşılırsa diğer insanlarla kurulan iletişimden faklı değildir.

Bir işyerinde engelli bireylerle ilgili farkındalığın yüksek seviyede oluşabilmesi için en önemli unsurlardan biri, tüm şirket çalışanlarının (hatta içeride hizmet veren tedarikçi çalışanlarının) engelli bireylerle birlikte çalışabilme ve pozitif iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeleridir. Bu gelişim ise ancak bilinçli farkındalık uygulamalarıyla ve bu konuda alınacak eğitimlerle olacaktır.

Bu eğitim programı ile tüm şirket çalışanlarının engel türlerine göre engelli bireylerle nasıl iletişim kurabileceklerini, birlikte nasıl daha verimli çalışabileceklerini, engellilikle ilgili farkındalıkları yükseltmeyi, kapsayıcı ve bütünleştirici yaklaşımları öğreneceksiniz!

Katılımcı Kitlesi: Tüm şirket çalışanları ve şirket içinde hizmet veren tedarikçi çalışanları.

İletişim formu

Demo Talep formu

Konu